Đăng Ký Đăng Nhập

Điều khoản và điều kiện sử dụng trang web FB88 – 88pow1.com của chúng tôi

Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành một thỏa thuận giữa Bạn và 88pow1 (“Chúng tôi”). Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi tại https://88pow1.com/ , bạn phải đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện liên quan đến trang web. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc bạn không đồng ý với các điều khoản hiện tại thì bạn nên ngừng truy cập trang web tại FB88 và tất cả các trang liên quan. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đọc các điều khoản và điều kiện này, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc không hiểu các điều khoản trong đây.

Thông tin bản quyền

Tất cả thông tin trên trang web FB88 này bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh, từ ngữ, video, blog là tài sản duy nhất của chúng tôi và như vậy phải tuân theo luật bản quyền. Không có nội dung nào được sao chép dưới mọi hình thức mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu trang.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Không có cờ bạc xảy ra trong trang web của chúng tôi, lời khuyên và hoặc bất kỳ quan điểm nào thể hiện trên trang chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào dù thực tế hay cảm nhận được, bất kể tổn thất này xảy ra như thế nào.

Chúng tôi không phải là nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc như vậy, bất kỳ lý do khiếu nại nào sau khi ký thỏa thuận với bên thứ ba, chẳng hạn như nhưng không giới hạn đối với nhà điều hành sách Thể thao hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác mà chúng tôi đề cập trên trang web của mình đều phải được gửi trực tiếp đến công ty.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất hoặc tổn thất nào được nhận thấy là kết quả gián tiếp hoặc trực tiếp của vi-rút, phần mềm độc hại, tấn công trojan, tấn công lừa đảo, DOS (tấn công từ chối dịch vụ) hoặc bất kỳ trường hợp nào khác thuộc loại này.

Bằng cách truy cập trang web 88pow1.com của chúng tôi, bạn chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm và đồng ý chấp nhận rủi ro này. Là một công ty có trách nhiệm, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để giảm rủi ro này nhưng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi cho dù chúng xảy ra như thế nào.

Trách nhiệm đối với nội dung hoặc nội dung của bên thứ ba

Bạn có trách nhiệm kiểm tra đầy đủ để đảm bảo rằng thông tin chúng tôi hiển thị trên trang web của chúng tôi liên quan đến các trang web của bên thứ ba là chính xác và cập nhật. Chúng tôi cung cấp thông tin này với thiện chí và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với thông tin đã lỗi thời hoặc không chính xác. Bạn cũng có trách nhiệm và trách nhiệm của riêng bạn là kiểm tra các điều khoản và điều kiện của các trang web của bên thứ ba trước khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với bên thứ ba, bất kể bên thứ ba đó có thể là ai.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất nào dù thực tế hay cảm nhận được, bất kể chúng xảy ra như thế nào do sử dụng dịch vụ của bên thứ ba.

Nếu bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi được coi là bất hợp pháp ở quốc gia được xem, cấp địa phương hoặc trái với bất kỳ luật châu Á nào thì chúng tôi sẽ cố gắng xóa tài liệu đó ngay khi chúng tôi biết, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào đã xuất bản trong khoảng thời gian trước khi chúng tôi được thông báo.

Tất cả các liên kết, hướng dẫn, gợi ý, mẹo và bất kỳ thông tin nào khác có trên trang Fb88 của chúng tôi đều có thiện chí và có thể được tạo ra để giúp người chơi nhưng không đảm bảo tiền thắng và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào xảy ra từ sử dụng thông tin này. Chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với thông tin đã lỗi thời hoặc được coi là không chính xác hoặc trái với luật pháp, cả địa phương và châu Âu.

Quyền riêng tư và chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn khi được cung cấp cho chúng tôi được an toàn nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở việc truy cập trái phép vào hệ thống máy tính của chúng tôi, bao gồm cả truy cập trái phép vào máy chủ của chúng tôi, trái phép tiết lộ nhân viên từ các nhân viên hiện tại và trước đây, phần mềm độc hại, vi rút hoặc bất kỳ sự cố máy tính nào khác.

Chúng tôi hiện không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào nhưng nếu bạn cung cấp email hoặc thông tin khác cho chúng tôi, chúng tôi có quyền sử dụng thông tin này để tiếp thị trực tiếp hoặc gián tiếp trong các chiến dịch trong tương lai.

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp vào thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể sử dụng cookie, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở Google và bất kỳ nhà cung cấp nào khác mà chúng tôi có thể cân nhắc sử dụng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại có thể nhận thấy nào mà các tệp này có thể gây ra, bất kể trong hoàn cảnh nào.

Chúng tôi sẽ, nếu được yêu cầu và thông tin có sẵn cho chúng tôi, chia sẻ bất kỳ thông tin nào, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP được sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi nếu được yêu cầu bởi bất kỳ nhân viên thực thi pháp luật hoặc tòa án hoặc để bảo vệ chúng tôi khỏi gian lận hoặc truy cập ác ý vào máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chúng tôi nghi ngờ một luật nào đó đã bị vi phạm.

Đánh bạc có trách nhiệm

Chúng tôi không khuyến khích cờ bạc và nếu bạn có tiền sử nghiện cờ bạc hoặc cảm thấy mình gặp vấn đề, chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp và ngừng truy cập trang web của chúng tôi. Nếu bạn ở Việt Nam, chúng tôi sẽ đề xuất một dịch vụ như GamCare hoặc Người đánh bạc ẩn danh, những người đưa ra lời khuyên miễn phí, không phán xét.

Ở Việt Nam , người dưới 18 tuổi đánh bạc là bất hợp pháp. Độ tuổi hợp pháp để đánh bạc thay đổi tùy theo quốc gia, do đó chúng tôi khuyên bạn nên tiến hành nghiên cứu tại địa phương. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc dưới độ tuổi hợp pháp để đánh bạc trong phạm vi quyền hạn của mình, bạn nên rời khỏi trang web này ngay lập tức.

Nếu bạn cần liên hệ với chủ sở hữu của trang web này, bạn có thể làm như vậy bằng cách gửi email tới [email protected] và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn nhanh nhất có thể.